Mặt bằng tổng thể

 

 

Diện tích

  • Tổng diện tích quy hoạch dự án: 58,4 ha
  • Tổng diện tích quy hoạch giai đoạn 1: 19,7 ha
  • Tổng số ô đất giai đoạn 1: 897 ô đất
  • Tổng diện tích đất bán giai đoạn 1: 102.750 m2

 

Mật độ xây dựng các công trình kiến trúc:

  • Nhà vườn. biệt thự: 50%-65%
  • Nhà liền kề: 70%-85%
  • Nhà song lập: 60%-75%
  • Các công trình công cộng: 40%-55%

Tầng cao xây dựng:

  • Nhà biệt thự. song lập. liền kề: 1 – 4 tầng
  • Các công trình công cộng: 1-15 tầng